Realizacje

instal konin 04
PRACOWALIŚMY DLA:

- Urząd Miejski w Koninie

 • Kanalizacja deszczowa Konin – Gosławice
 • Sieć wodociągowa Konin – Laskówiec
 • Modernizacja piaskownika ul. Stokowa w Koninie
 • Inne

- Miejski Zakład Komunikacji

 • Osadnik i kolektor wód opadowych

- Urząd Gminy w Kole

 • Kanalizacja sanitarna w m. Powiercie

- Urząd Gminy i Miasta Witkowo

 • Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przepompowniami

- Urząd Miejski w Golinie

 • Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa

- Urząd Gminy Ostrowite

 • Kanalizacja sanitarna Giewartów – etap I i II

- Gmina Stare Miasto

 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Starym Mieście

- Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wieruszew – Ludwików
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kozarzew
 • Inne

- Urząd Gminy Kramsk

 • Kanalizacja sanitarna z przykanalikami, rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków w Kramsku
 • Sieć wodociągowa w m Rudzica i kanalizacja sanitarna w Kramsku

- Urząd Gminy Krzymów

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krzymowie
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Ignacew i sieć wodociągowa

- Urząd Gminy Orchowo

 • Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Osówiec - Orchowo

- Urząd Gminy Wilczyn

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczogóra

- Huta Aluminium Konin – Impexmetal S.A.

 • Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa
 • Remont sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej, sanitarnej, wody obiegowej chłodniczej, centralnego ogrzewania, pary i kondensatu oraz wody przemysłowej
 • Inne

- Zakład Utylizacji Odpadów S.A. w Koninie

 • Montaż i uruchomienie linii technologicznej spalarni odpadów
 • Rurociągi PE 150-400 mm, stacja pomp i chlorowania, rurociągi pary technologicznej
 • Sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa

- Skanska S.A Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu

Prace wykonane na budowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

 • Międzyblokowa sieć wody lodowej, montaż stacji klimatyzacyjnych, budowa pompowni, sieć pary i kondensatu. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa, kolektor wody obiegowej, zbiornik p-poż z urządzeniami
 • Instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz ciepła i pary technologicznej
 • Modernizacja wymiennikowni, prace przy zewnętrznych sieciach wod-kan
 • Inne

- Strabag Sp. z o.o. Warszawa

Prace wykonane na budowie autostrady A2 – OUA Sługocin i PPO Lądek

 • Sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z urządzeniami podczyszczającymi AWAS, kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i oczyszczalnią ścieków MINIFLO

- PAK SERWIS Sp. z o.o. Konin

Prace wykonane na terenie Elektrowni Pątnów w Koninie

 • Kolektor deszczowy 400-250 mm, kolektor sanitarny 315-250 mm

- „Hydrowat” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych

 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa na oś. Cukrownia Łężyn w Koninie
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa na oś. Wilków w Koninie

- Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym

 • Rurociąg tłoczny 160 mm, montaż przepompowni ścieków, studni pomiarowej separatora tłuszczów